Nejednotnost ohledně ošetření hovězího masa kyselinou mléčnou

Přestože podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ( EFSA) neznamená kyselina mléčná riziko a působí proti patogenům, nebylo zatím na jednání Stálého výboru pro potraviny (SVP) rozhodnuto o schválení tohoto postupu, a tím vyhověno žádosti Ministerstva zemědělství Spojených států (United States Department of Agriculture, USDA).

Evropský soud rozhodl ve prospěch používání antimikrobiální látky

Evropský soud zamítl zákaz používání antimikrobiální látky Triclosan (2,4,4’-trichloro-2’-hydroxydiphenyl ether), jež měla být podle rozhodnutí Komise z března 2003 od 1. listopadu 2011 zakázána, protože nebyla přiřazena do seznamu aditiv schválených pro kontakt s potravinami.

Novela veterinárního zákona

Parlament předložil letos české vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

EFSA o reziduích pesticidů

Pesticidy se používají k ochraně úrody před škůdci a nemocemi rostlin. Nežádoucím důsledkem jejich používání je přítomnost reziduí pesticidů v ošetřených produktech. Pro ochranu spotřebitelů před expozicí nepřijatelným množstvím pesticidů z potravin stanovila Evropská komise pro jednotlivé pesticidy tzv. maximální limity reziduí (MRL)*.

Stránky