Novela veterinárního zákona

Celkem byl návrh zákona rozeslán  103 připomínkovým místům, z toho 13 připomínkových míst uplatnilo zásadní připomínky a 18 doporučující připomínky, 33 připomínkových míst neuplatnilo žádné připomínky a 41 připomínkových míst se k zaslanému návrhu zákona nevyjádřilo.

Navržená úprava přijatá 6. října byla ve Sbírce zveřejněna 21. října 2011. Novela veterinárního zákona, která nabývá účinnosti od 1. ledna 2012, přinese chovatelům především snížení administrativní zátěže a ekonomický dopadů. Umožnění domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců a jelenovitých z farmového chovu si sice vyžádá zavedení povolovacího režimu, ten bude chovatelům kompenzován snížením nákladů na porážku, za kterou musí v současné době platit na jatkách.

Stanovení povinnosti uživatele honitby hlásit podání veterinárních léčivých přípravků volně žijící zvěři a stanovení jeho odpovědnosti za vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře zlepší podmínky pro obchodování se zvěřinou se sousedními členskými státy Evropské unie. Zároveň se sníží zdravotní a bezpečnostní rizika pro konzumenty masa a dalších produktů z těchto zvířat.

Text zákona a Sbírku zákonů můžete najít na webových stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin. (http://www.bezpecnostpotravin.cz/zakon-308-2011-sb-meni-veterinarni-zakon-166-1999-sb.aspx) .