Nejednotnost ohledně ošetření hovězího masa kyselinou mléčnou

Členské státy Evropské unie nejsou jednotné v názoru na používání kyseliny mléčné k odstraňování mikrobiální povrchové kontaminace z jatečných těl hovězího dobytka a z děleného masa, jak se ukázalo na jednání SVP, sekce „Biologická bezpečnost potravinového řetězce“) 17. října 2011.

Jde o to, zda použití kyseliny mléčné je v souladu s nařízením 853/2004/ES o hygieně živočišných potravin. Některé státy požadují, aby v případě povolení ošetření kyselinou mléčnou bylo požadováno příslušné označení na výrobku, zatímco jiné požadují, aby možnost použití této látky platila jen pro těla zvířat na jatkách, nikoli pro dělené maso či ořez.

Záležitost musí být dále diskutována v pracovních skupinách. Musí být vydáno stanovisko k žádosti USDA o používání kyseliny mléčné k ošetření kůží, jatečných těl, děleného masa a ořezu. EFSA již v této záležitosti vydal v červenci stanovisko, podle něhož kyselina mléčná neznamená riziko a působí proti růstu salmonel a Escherichia coli.

Zdroj: ÚZEI