Aktualizované vědecké stanovisko EFSA ke GM kukuřici 1507

Vědecké stanovisko aktualizuje hodnocení rizik GM kukuřice 1507 pro životní prostředí a doporučení pro řízení rizik této, proti hmyzu odolné, kukuřice.

Vědecký panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin pro geneticky modifikované organismy (EFSA GMO Panel) doplňuje své předchozí hodnocení možného dopadu pěstování kukuřice 1507 na řadu necílových druhů motýlů na základě stávajících údajů o druhu a citlivosti s ohledem na různé scénáře expozice, které se mohou vyskytnout v Evropě.

GMO Panel také vyvinul nový matematický model umožňující simulovat a vyhodnotit možné nežádoucí efekty vztahující se k expozici necílových druhů motýlů pylu této GM kukuřice. Použitím tohoto modelu odborníci z GMO Panelu zjistili, že řada druhů vysoce citlivých motýlů a můr mohou být v ohrožení při nadměrné expozici pylem kukuřice 1507. V takovém případě doporučuje GMO Panel, aby byla přijata zmírňující opatření ke snížení expozice. Ta jsou ovšem potřebná pouze v případě, kdy podíl a příjem kukuřice 1507 je dostatečně vysoký, a to bez ohledu na další parametry. Pokud zůstane rozsah pěstování kukuřice 1507 pod 5 % zemědělské zúčtovací jednotky, pak opatření ke zmírnění rizika nejsou nutná.

Podrobné informace a vědecké stanovisko můžete najít na webových Otevírá se do nového okna. stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.