Hlášení v Systému včasného varování pro potraviny a krmiva

Národní kontaktní místo (NKM) Systému včasného varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASSF), kterým je v České republice Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), soustřeďuje informace ze všech dozorových orgánů nad potravinami a krmivy.

V případě výskytu nebezpečných výrobků na území některé z členských zemí Evropské unie, informuje příslušné Národní kontaktní místo Evropskou komisi a ta bezprostředně všechny členské země. Tím je zajištěn stejný přístup k informacím ve všech členských zemích EU i jednotný postup při dalším nakládání s nebezpečnými výrobky.

Evropská komise uveřejňuje každý týden přehled výrobků, které byly v daném období nahlášeny RASFF z jednotlivých členských zemí EU a publikuje výroční zprávu o fungování systému.

Přístup k aktuálním oznámením Evropské komise a Národního kontaktního místa v České republice je na webových stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin (bezpecnostpotravin.cz).

Existují dva druhy notifikací Systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.

Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (Alert Notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (Informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (Border Rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.

V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu Varování (45. týden roku 2011). Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum Ohlásila
země
Důvod ohlášení Země původu
výrobku
Potraviny
10/11/2011 Francie Salmonella spp. (přítomnost/25g) v suché klobáse (salámu) Francie
09/11/2011 Itálie Escheria coli (790 MPN/100 g) v slávkách (mytilus galloprovincialis) Španělsko
09/11/2011 Norsko aflatoxiny (B1 = 3.6 μg/kg) v kešu oříšcích Brazílie, přes Německo
09/11/2011 Lucembursko Salmonella (přítomnost/25g) v mražené drůbeži Polsko, přes Francii
09/11/2011 Itálie nepovolená manipulace s noky (knedlíky) Itálie
09/11/2011 Itálie rtuť (1.6 mg/kg) v chlazeném mečounovi (Xiphias gladius) Francie
08/11/2011 Lucembursko nedeklarované siřičitany (108 mg/l) v jablečném víně Belgie
                  Krmiva  
       
Materiály přicházející do styku s potravinami
10/11/2011 Slovensko migrace formaldehydu (mezi 11.4 a 569.8 mg/dm2   ) z melaminových lžic Čína, přes ČR
         

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde