Hodnocení výsledků dvou nezávislých rozborů týkajících se GMO

Ve zprávě Generálního direktorátu pro zdraví a spotřebitele (DG SANCO) Evropské komise (EK) jsou hodnoceny výsledky dvou nezávislých rozborů - jeden se týká schvalovací procedury geneticky modifikovaných organismů (GMO) pro pěstování, druhý schvalování a značení potravin a krmiv z GM surovin.

Stránky