Listeria monocytogenes v sýrech

Podle Státní veterinární správy České republiky (SVS ČR) uvedlo Slovensko, že při úřední kontrole ve výrobně byla ve vzorku sýrů zjištěna přítomnost Listeria monocytogenes (přítomnost v 25 g), čímž došlo k porušení Nařízení EP a R (ES) č. 2073/2005.

Po informaci ze Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) ze dne 5. prosince 2011, že do České republiky přišlo z Rakouska 108 kg sýru Spar Natur pur Bergkäse 200g, doba minimální trvanlivosti 9. 2. 2012, ve kterém byla zjištěna nadlimitní přítomnost bakterií Listeria monocytogenes, přišlo 6. prosince nové varování, které se týká sýru ze Slovenska.

Název výrobku je „Sýrové nitě přírodní“, původ Slovensko, celkové množství 40 kg, DMT 09/12/2011, výrobce Bačovské syry S.R.O., Svederník 49, 013 32 Svederník. Zásilka byla dodána dne 25. listopadu roku 2011 příjemci v Olomouci - v celkovém množství 40 kg. Případ tedy řeší Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj a postup je následující – pozastavit, nepropustit a vrátit zpět dodavateli, popřípadě neškodně odstranit. Pokud by se již výrobek dostal do tržní sítě, což nelze vyloučit, bude stažen. Spotřebitel, který si výrobek koupil, by jejneprodleně měl vrátit v místě zakoupení.

Kategorie: