Vědecké stanovisko ke zdravotním rizikům souvisejícím s přítomností opiovým alkaloidů v máku

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vypracoval vědecké stanovisko k rizikům pro veřejné zdraví souvisejícím s výskytem opiových alkaloidů v máku určeného k lidské spotřebě.

Bezpečnost potravin, bio- a agroterorismus

S ohledem na zajištění bezpečnosti potravin je nutné zohlednit i možná nová rizika. Německý Spolkový ústav pro hodnocení rizik (BfR) proto koordinuje společný projekt podporovaný Spolkovým ministerstvem pro vědu a vzdělání, jehož cílem je zajištění bezpečnosti potravin v potravinovém a krmivářském řetězci v případě bio- a agroteroristických akcí (SiLeBAT).

Zdravotní dopady přítomnosti pyrrolizidinových alkaloidů v potravinách a krmivech

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal vědecké stanovisko k přítomnosti pyrrolizidinových alkaloidů (PA) v potravinách a krmivech pyrrolizidine, toxinů získávaných z několika druhů rostlin, z nichž je většina plevelů. Zdroje potravin a krmiv mohou být kontaminovány toxiny PA prostřednictvím kontaktu s těmito rostlinami.

Nové potravinářské předpisy Evropské unie

Ústav zemědělských a ekonomických informací (ÚZEI) průběžně sleduje a z Úředního věstníku Evropské unie vybírá citace předpisů souvisejících s potravinami, které jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.

Nový aplikační helpdesk EFSA: rozšíření služeb a zvýšení transparentnosti

Zahájení činnosti Oddělení Applications Helpdesk Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je důležitým krokem v posilování služeb, které úřad poskytuje členským státům Evropské unie, svým dalším partnerům v EU a žadatelům.

BASF žádá o registraci nové GM odrůdy konzumního bramboru

BASF Plant Science (německá agrochemická firma - zkratka z původního názvu Badische Anilin- & Soda-Fabrik) v pondělí zažádal u Evropské komise o registraci geneticky modifikované odrůdy bramboru ’Fortuna’. Od roku 2014/15 by tato odrůda měla být k dispozici pro produkci hranolek a chipsů.

Rekordní počet varovných hlášení v RASFF

Systém Evropské unie sloužící k rychlé výměně informací o rizicích vzniklých v souvislosti s potravinami a krmivy (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) – je nezbytným nástrojem zejména v nouzových situacích. Svůj význam potvrdil podle aktuálně zveřejněné výroční zprávy i v loňském roce. Do RASFF je zapojeno všech 27 členských zemí EU, EFSA, Lichtenštejnsko, Norsko, Island a Švýcarsko.

Stránky