Seminář o chemických a biologických kontaminantech

 

Datum: 14.12.2011  9:45 – 14:00
Organizátor:  
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

V budově Ministerstva zemědělství se uskuteční 14. prosince 2011seminář „Chemické a biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální problémy".

Odborná část semináře se bude mimo jiné týkat aktuálních chemických rizik v potravním řetězci, aktuálních problémů v mikrobiální kontaminaci potravin, aktuálních rizik kontaminantů skladištních škůdců v komoditách a potravinách, dále problematiky migrantů z kontaktních materiálů do potravin, rizik hlodavců jako kontaminantů potravin a zemědělských komodit, kontrol vstupů v kontextu bezpečnosti potravin a krmiv atd.

Úvod semináře Chemické a biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální problémy bude patřit systému bezpečnosti potravin v České republice a Evropské unii a diskusní fórum tématu Problém reziduí pesticidů a dalších kontaminantů v ovoci a zelenině.

Další informace týkající se přednášejících, programu a témat semináře můžete najít na přiložené pozvánce.