Siřičitany ve vínech a sušeném ovoci

Při monitoringu siřičitanů v potravinách v Turecku bylo jen výjimečně zjištěno překročení limitu u vín, ale poměrně vysoká množství (i když pod limitem) jsou v sušeném ovoci.

V období 2007 – 2010 byla v Turecku zjišťována hladina sulfitů (E 220 – 228)v 1245 vzorcích vín, sušených meruněk, sušené zeleniny, ořechů, šťáv, dření, zmrazených produktů a cereálních výrobků obsahujících sušené ovoce, a sice v produktech určených pro export. Měřitelnost u použitých metod dosahovala 5 mg/l u vín a 10 mg/kg u ostatních výrobků.

Siřičitany se používají jako antimikrobiální prostředek a k zabránění neenzymatického hnědnutí. Stanovená hodnota ADI v Evropě a Turecku je 0,7 mg/kg tělesné hmotnosti na den.

Všechna analyzovaná vína obsahovala měřitelné množství siřičitanů, ale všechny zjištěné hodnoty, s výjimkou jediného bílého vína, byly pod maximálním přípustným limitem CA, který je 160 mg/kg pro červené víno, 210 mg/kg pro bílé víno a 235 mg/kg pro šumivé víno.

Sušené meruňky vesměs dosahovaly asi 40 % povoleného limitu, který v EU i Turecku pro sušené ovoce činí 2 000 mg/kg.  Limit pro sušenou zeleninu je 300 mg/kg, pro sušené houby 100 mg/kg, pro cereální výrobky a sušený kokos 50 mg/kg.  

Významná  množství siřičitanů byla zjištěna i v ostatních druzích sušeného ovoce, a dokonce i v tyčince s ovocem a ořechy, kde jejich množství dosahovalo 1395 mg/kg, tzn., že obsah siřičitanů v sušeném  ovoci použitém k výrobě tyčinky musel vysoce překračovat stanovený limit. Siřičitany v ostatních výrobcích nedosahovaly měřitelné hodnoty 10 mg/kg.