Zdravotní informace

Hodnocení spojitosti mezi konzumací mléka a diabetem 2. typu

9.7.2013

Německý spolkový úřad pro hodnocení rizik vydal stanovisko k možné spojitosti mezi konzumací mléka a mléčných výrobků a vývojem diabetu 2. typu.

Autor: 
Mgr. Jana Beránková (Informační centrum bezpečnosti potravin)

Diestery ftalátů v potravinách

2.7.2013

Podle analýzy prováděné ve Velké Británii se v nejvyšších koncentracích v potravinách vyskytuje diisononyl-ftalát (DiNP), nejčastější je výskyt di-(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP). Příjem těchto látek z potravin však ne znamená riziko pro lidské zdraví.

Autor: 
Ing. Irena Suková (ÚZEI, Agronavigátor.cz)

Společná zpráva EFSA a ECDC: Rezistentní bakterie zůstávají významným problémem

31.5.2013

Třetí společná zpráva EFSA a ECDC týkající se antibiotické rezistence zoonotických bakterií.

Autor: 
Mgr. Dana Koubová (Informační centrum bezepčnosti potravin)

Mikrobiologické expoziční testy pro stanovení doby použitelnosti potravin z hlediska růstu listerií

27.5.2013

Zveřejňují se první zkušenosti z VŠCHT s metodou založenou na sledování růstu známého množství buněk mikroorganismu během řízeného skladování, a sice na lahůdkářských a masných výrobcích.

Autor: 
Ing. Irena Suková (ÚZEI, Agronavigátor.cz)

Odloženo tvrzení o glykemických sacharidech a funkci mozku

27.5.2013

Tvrzení, že sacharidy s pomalou postprandiální odezvou přispívají k normální funkci mozku je sice pravdivé, pozitivně hodnocené úřadem EFSA, ale zatím nebylo zařazeno do pozitivního seznamu.

Autor: 
Ing. Irena Suková (ÚZEI, Agronavigátor.cz)

Stránky