Zdravotní informace

Výzva EFSA ohledně údajů o antokyanových barvivech

7.5.2013

I když vodné extrakty ze slupek hroznů a rybízu jsou považovány za bezpečné, jsou zapotřebí další toxikologické údaje o antokyaninech extrahovaných z jiných surovin a jinými rozpouštědly.

Autor: 
Ing. Irena Suková (Informační centrum bezpečnosti potravin)

Výzva k většímu snížení limitu metylrtuti v rybách

6.5.2013

Návrh Komise na snížení limitu TWI pro metylrtuť v rybách z 1,6 na 1,3 μg/kg tělesné hmotnosti za týden považují tři zdravotní a environmentální organizace za nedostatečné a požadují zpracování nového stanoviska EFSA.

Autor: 
Ing. Irena Suková (ÚZEI, Agronavigátor.cz)

Odhad příjmu selenu dospělou populací v Belgii

6.5.2013

Střední hodnota příjmu byla odhadnuta na 60 µg/den, což vyhovuje doporučení SCF. Příjem selenu byl zjišťován na základě analýzy 800 druhů potravin a obvyklé četnosti jejich příjmu.

Autor: 
Ing. Irena Suková (ÚZEI, Agronavigátor.cz)

Monitorování obsahu radionuklidů ve vybraných položkách potravního řetězce

29.3.2013

V roce 2006 bylo zahájeno monitorování vzorků tzv. smíšené stravy, která je složena z potravin ve skladbě a množství odpovídajícím potravnímu koši obyvatele ČR.

Autor: 
Mgr. Jana Beránková (Informační centrum bezpečnosti potravin)

Stránky