Zdravotní informace

Mykotoxiny v pivu – dTest postrašil spotřebitele

16.5.2013

V úterý 14.5.2013 se média začala zajímat o údaje zveřejněné v časopise dTest č.4/2013, týkající se přítomnosti 2 mykotoxinů, deoxinivalenolu (DON) a jeho rostlinného detoxikačního produktu deoxynivalenol-3-glukosidu (D3G). Podle sdělení časopisu při vypití „nejzamořenějšího“ piva v množství 1 litru bychom již překročili maximální tolerovatelnou dávku škodliviny na jeden den. Zpráva byla náležitě barvitě rozvedena v různých médiích a bude jistě vděčným tématem pro odborné a hospodské diskuse v nejbližší době. Prostou otázkou pro běžného smrtelníka zůstává, co se mu po vypití takového piva stalo nebo stane. Odpověď zní, že podle stávajících znalostí nic.

Autor: 
Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. (SZÚ Brno)

Polychlorované bifenyly v suplementech s rybím olejem

15.5.2013

Analýzou doplňků stravy určených dětem, obsahujících rybí olej jako zdroj omega-3 mastných kyselin, bylo zjištěno nezanedbatelné množství kontaminujících PCB.

Autor: 
Ing. Irena Suková (ÚZEI, Agronavigátor.cz)

Stránky