Zdravotní informace

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Proč se i nadále obávat moru, tyfu a LDL cholesterolu, aneb co advokáti cholesterolu nezmiňují

Vydáno: 11.9.2015

V současné době se opět i mezi odborníky vyrojili optimisté, kteří na základě rozsáhlých observačních (pozorovacích) studií tvrdí, že středně zvýšený cholesterol neškodí. Příliš se nezabývají daleko průkaznějšími studiemi s podáváním léků snižujících cholesterol (statinů ale i dalších), ve kterých téměř bez výjimky snížení především „zlého“ LDL cholesterolu vedlo k významnému snížení závažných srdečně-cévních příhod, především srdečních infarktů.

Autor: 
Fórum zdravé výživy

Proč si hlídat glykemickou nálož?

Vydáno: 29.9.2014

Nejíte mnoho, ale přesto tloustnete? Možná si jen vybíráte nevhodné potraviny, tedy ty s vysokým glykemickým indexem. Poradíme vám, jak hladinu cukru v krvi správně "ukočírovat" a z glykemické pasti uniknout.

Autor: 
Mgr. Marie Martiňáková

Stránky