Ovoce a zelenina

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

Představujeme společnost Jižní Morava, a.s. Tvrdonice, která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro tři výrobky. Na naše otázky odpovídal Ing. Jaroslav Mozga, ředitel společnosti Jižní Morava, a.s. Tvrdonice.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Antokyany prodlužují trvanlivost rajčat

Vydáno: 10.1.2014

Vědci z britského John Innes Centre objevili, že zvýšením obsahu antokyanů v rajčatech se může prodloužit jejich doba trvanlivosti a tedy i prodejnosti v obchodech. O tomto objevu podávají detailnější informace ve své zprávě nazvané Anthocyanins Double the Shelf Life of Tomatoes by Delaying Overripening and Reducing Susceptibility to Gray Mold.

Autor: 
Biotrin

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

Představujeme společnost AGROSPOL Bolehošť, a.s., která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro jeden výrobek. Na naše otázky odpovídal Ing. Pavel Kupka, ředitel společnosti, AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Stránky