Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

 

Představujeme společnost Jižní Morava, a.s. Tvrdonice, která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro tři výrobky. Na naše otázky odpovídal Ing. Jaroslav Mozga, ředitel společnosti Jižní Morava, a.s. Tvrdonice.

 

 

Můžete představit Vaši společnost?

Firma byla založena v roce 1966, byla zaměřena převážně na obchodní činnost spojených s výkupem a prodejem zemědělských produktů, charakteristických pro region jižní Moravy. Své sídlo měla ve Velkých Bílovicích a svoji činnost rozvíjela ve spolupráci s dalšími zakladateli – Rakvice, Velké Pavlovice a Moravský Žižkov, dále se zabývala stavební a dopravní činností a služeb.

V roce 1976 začala výstavba skleníků a foliovníků v k.ú. Tvrdonice, s využitím odpadního tepla na trase transitního plynovodu KS 08 Hrušky. Výroba byla zaměřena na předpěstování zeleninové sadby pro všechny členy společného zemědělského podniku Jižní Morava.

V roce 1993 se firma transformovala na a.s. se změnou sídla Tvrdonice 701.

Po provedené transformaci se na ploše 6,6 ha se firma zaměřuje na pěstování rychlené zeleniny.

Svou produkci rozčlenila na plochu 19 800 m2, na které se pěstují rajčata, na ploše 41 800 m2 rychlené okurky, na 2 200 m2 rychlená paprika a zbývající plocha slouží k vlastní produkci sadby okurek a papriky. Okurky se pěstují ve dvou fázích, jarní a podzimní.

Všechna uvedená zelenina je pěstována hydroponickým způsobem a je začleněna do systému biologické ochrany dle platných předpisů.

Postavení na trhu je stabilizováno, ceny jsou určovány nabídkou a poptávkou na základě vzájemné dohody s prověřenými odběrateli, jež jsou z řad velkoobchodu, jako např. Hortim International, Čerozfruch, Teska a další.

Na základě ukončení dodávek tepla s KS 08 jsme přešli na sezonní produkci a to

od dubna do listopadu. Tato skutečnost nás vedla k přehodnocení odrůd na odrůdy méně energeticky náročné s charakteristickými vlastnostmi, protože temperování zemním plynem je ekonomicky nerentabilní.

Počet zaměstnanců se proto přizpůsobuje provozním potřebám a je kolísavý - sezonní činnost.

Naše výroba bezpečné potraviny se řídí programem GLOBAL Gap,  jehož dodržování přispívá k systému zajištění zdravotní bezpečnosti produkce.

 

Vize budoucnosti

K optimistickému pohledu do budoucnosti nás opravňuje i pohled na výsledky dosažené od vzniku firmy v roce 1966 až po současnost, převyšující poptávka nad naší nabídkou, udržení značky Klasa, zvládnuté programu HACCP a úspěšný přechod ke GlogalGapu.

Naším cílem je nadále dodávat na trh kvalitní, čerstvou, bezpečnou potravinu z nichž je cítit charakteristická vůně a chuť naší Moravské země.

 

 

Proč jste se rozhodli právě pro značku Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR?

Zachovat tradici pěstování české zeleniny.

Dodávat na trh českou zeleninu, která je ve vysoké kvalitě, čerstvá a vyznačuje se charakteristickou vůní a chutí.

 

 

Co od značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR očekáváte?

Nejen lepší uplatnění na trhu a vyšší cenu za produkci, ale také uznání vysoké kvality od spotřebitelů.

 

 

Kolik a jaké Vaše výrobky značku Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR získaly?

Značku Český výrobek získaly rajčata, okurky a paprika.

 

 

 

Kde může zákazník tyto výrobky koupit?

Ve vybraných hypermarketech, supermarketech a na podnikové prodejně v Jižní Morava, a.s. Tvrdonice.

 

 

 

 

Seznam výrobků se značkou Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR

Rajčata

Okurky

Paprika

 

 

Vizitka společnosti – kontakt

Jižní Morava, a.s. Tvrdonice

691 53 Tvrdonice 701

IČ: 47901837

DIČ: 47901837

 

Ředitel podniku:   

Ing. Mozga Jaroslav                     

519 363 915            

jm@asjmorava.cz

 

Hlavní agronom:

p. Doskočilová Jarmila               

519 363 946            

doskocilova@asjmorava.cz

 

Pověřená osoba pro HACCP a Global Gap:

p. Vališová Dagmar                   

519 363 913             

valisova@asjmorava.cz

 

 

 

Další společnost, která je držitelem značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR", představíme příští týden.

 

 

 

 

Autor: Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Vydáno: 12. 2. 2014

Galerie: 
Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky