Ovoce a zelenina

Tržnice upozorní na zbytečné vyhazování zeleniny

Vydáno: 15.10.2014

Happening Tisíc kilo, který se uskuteční v sobotu 18. října na piazzettě Národního divadla, chce upozornit na plýtvání potravinami, jež vzniká během produkce v zemědělství a při následné distribuci.

Autor: 
Redakce

Nová informační povinnost dovozců některých druhů potravin rostlinného původu

Vydáno: 3.10.2014

Dne 2. 10. 2014 vláda ČR vydala nařízení č. 211/2014 Sb., které mj. ukládá provozovatelům potravinářských podniků povinnost informovat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) o dovozu některých druhů čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor. Nařízení se týká pouze potravin dovezených do ČR s cílem jejich prodeje nebo dalšího zpracování na území ČR, nikoliv potravin, jejichž místo určení se nachází mimo ČR. Provozovatel má povinnost informaci místně příslušnému inspektorátu SZPI dodat minimálně 48 hodin před doručením potraviny na místo určení.

Autor: 
SZPI
Kategorie: 

Informace o novém mimořádném opatření v oblasti ovoce a zeleniny

Vydáno: 19.8.2014

Evropská komise dne 17. 9. 2014 představila členským státům EU možnou podobu dalšího nařízení, které si klade za cíl stabilizovat trh ovoce a zeleniny po Ruském embargu. Jeho platnost se předpokládá od počátku příštího týdne.
Autor: 
SZIF
Kategorie: 

Ministr Marian Jurečka: Podpora ovocnářů a zelinářů je důležitá pro udržení zaměstnanosti na venkově

Vydáno: 12.8.2014

Podpora pěstování ovoce a zeleniny patří k prioritám ministra zemědělství Mariana Jurečky. Na zahájení výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích dnes uvedl, že je to významný sektor z hlediska udržení zaměstnanosti v zemědělství a na venkově. Na výstavě ministr také předal ocenění vítězům soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje.

Autor: 
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe
Kategorie: 

Ministr zemědělství Jurečka: Nepřímý dopad ruských sankcí může u jablek způsobit ztrátu 400 až 700 milionů korun

Vydáno: 4.9.2014

Dopady ruského embarga, eurodotace z Programu rozvoje venkova na období 2015 až 2020, dotační podpora z národních zdrojů a další témata byla na programu dnešního Kulatého stolu. Ministr zemědělství Marian Jurečka se u něj setkal se zástupci ovocnářů, zelinářů a floristů. Předmětem jednání byly také možnosti propagace a podpory sektorů ovoce a zeleniny a okrasných rostlin.

Autor: 
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe

Ministr zemědělství Jurečka: Projekt Ovoce a zelenina do škol vstupuje do nového školního roku s vyšší finanční podporou

Vydáno: 2.9.2014

Žákům prvního stupně základních škol, ale nově i předškolákům a žákům šestých tříd speciálních škol, je od nového školního roku určen projekt Ovoce a zelenina do škol. Zvyšuje se také finanční podpora. Projekt probíhá v České republice od roku 2009 v rámci Společné zemědělské politiky EU. Jeho cílem je pomáhat zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny a zlepšit u dětí stravovací návyky.

Autor: 
Hynek Jordán ředitel Odboru komunikace MZe,

Stránky