Ovoce a zelenina

Rajčata z Maroka - příklad komplikovanosti práce při ochraně zdraví spotřebitele

Vydáno: 5.6.2014

Jak jste se již dozvěděli z televize nebo denního tisku, záchyt STEC E. coli v rajčatech z Maroka, který signalizovala SZPI nevedl při typizaci k potvrzení serotypů schopných produkce toxinu

Autor: 
Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.
Kategorie: 

Květy, zelenina a ovoce v parlamentu

Vydáno: 28.5.2014

Poslance a návštěvníky budovy českého parlamentu musela nutně v předminulé úterý příjemně naladit květinová výzdoba atria a hlavních jednacích prostor. A nejen tím se připomněly zahradnické a s nimi spolupracující obory, které tvoří v České republice významnou a velmi perspektivní produkci s vysokou přidanou hodnotou. Poslanci si mohli prohlédnout výstavu čerstvé zeleniny, řady odrůd ovoce a mimo jiné i keře a stromky od našich školkařů.

Autor: 
Eugenie Línková
Kategorie: 

Většina testů nepotvrdila zdravotní závadnost cherry rajčat, rozbory pokračují

Vydáno: 27.5.2014

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ihned po obdržení notifikace evropského systému rychlého varování pro potraviny (RASFF) odebrala vzorky cherry rajčat původem z Maroka v tržní síti ČR a provedla laboratorní rozbory s ohledem na možná rizika pro lidské zdraví. Zaměření analýz vycházelo z informací o zdravotních komplikacích spotřebitelů ve Francii a informací od spotřebitelů v ČR. Inspekce odebrané vzorky prověřovala z hlediska přítomnosti cca 300 chemických látek, zejména reziduí pesticidů, mikrobiologické kontaminace a norovirů.

Autor: 
Bezpečnost Potravin

Rajčata z Maroka a zdravotní potíže po konzumaci

Vydáno: 20.5.2014

V pátek v odpoledních hodinách byla systémem rychlého varování EU (RASFF) rozšířena informace o cherry rajčatech původem z Maroka, která u spotřebitelů vyvolávala údajně zdravotní problémy. Zpráva přišla z Francie. Přes 50 tun rajčat stejných šarží bylo údajně dovezeno i distribuováno v ČR prostřednictvím velkých řetězců (Kaufland, Billa, Penny Market). Přes snahu orgánů ve Francii zatím nebyla odhalena příčina zdravotních problémů spotřebitelů. Z tohoto důvodu bylo na místě rozšíření informace sdělovacími prostředky i v ČR. Po dotazech veřejnosti odpovídáme na časté otázky. Samozřejmě, odpovědi jsou poplatné dostupným informacím.

Autor: 
RNDr. Bohumil Kotlík

Riziková cherry rajčata na trhu v ČR

Vydáno: 19.5.2014

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) obdržela prostřednictvím evropského systému rychlého varování pro potraviny (RASFF) notifikaci od francouzského dozorového orgánu o možném výskytu cherry rajčat z Maroka způsobujících zdravotní komplikace – zvracení, zažívací potíže, křeče - na trhu v ČR.

Autor: 
SZPI

Další rizikové šarže cherry rajčat na trhu v ČR

Vydáno: 19.5.2014

V souvislosti s došetřováním výskytu rizikových cherry rajčat na tuzemském trhu Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) upozorňujeme, že zdravotní rizika – zejména zvracení, zažívací potíže a křeče - se mohou týkat i jiných šarží potraviny, než o kterých informovala ČR francouzská dozorová organizace prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny (RASFF). Více o notifikaci RASFF naleznete v tiskové zprávě SZPI z 18. 5. 2014

Autor: 
SZPI

Inspekce zadržela zásilku plísní napadeného zelí z Číny

Vydáno: 7.5.2014

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nevpustila do vnitřního trhu EU zásilku potravin z Číny, které nesplňují požadavky zákona v oblasti bezpečnosti. SZPI zásilku zjistila při kontrole v celním skladu Celního úřadu pro hl. město Praha.

Autor: 
Bezpečnost Potravin

Projekt Ovoce do škol mění název

Vydáno: 15.4.2014

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1308/2013 dochází ke změně názvu projektu Ovoce do škol na Ovoce a zelenina do škol. Přidáním zeleniny do názvu projektu se tak poukazuje na její nezastupitelný význam ve výživě a na skutečnost, že i dodávky zeleniny jsou neodmyslitelnou součástí projektu. Zároveň od školního roku 2014/2015 dojde k navýšení celkového evropského rozpočtu projektu na 150 milionů EUR.

Autor: 
SZIF
Kategorie: 

Stránky