Zprávy ze světa

V roce 2015 bude v Rusku méně obilí

Vydáno: 12.2.2015

V rámci snah o záměnu importu obilovin na domácí produkci dochází kvůli drahým úvěrům k nárůstu cen těchto položek. Pro rozvoj zemědělské výroby ruský RosSelChozBank poskytuje úvěrování za cenu 28 % roční sazby. V těchto podmínkách o rozvoji zemědělství je obtížné vůbec hovořit. Především vázne příprava na vysévání obilovin a je jisté, že v příštím roce bude v obilovinách deficit. Zatím tento uzavřený kruh není schopna ruská vláda řešit a v blízké budoucnosti se zemědělství nedočká ani slibovaných dotací ze státního rozpočtu.

Autor: 
Zpracovalo zahraniční zastoupení CzechTrade v Petrohradě.
Kategorie: 

Petrohradská prokuratura sleduje příčiny vysokých cen na potraviny v maloobchodním prodeji

Vydáno: 4.2.2015

Podle statistických údajů ceny na potraviny koncem loňského roku a začátkem t.r. nejrychlejij v rámci Ruské federace rostou právě v Petrohradě. Za poslední rok a k lednu 2015 celkově se ceny zvýšily a více jak 18 %, přičemž celoruský nárůst byl kolem 15 %. Za uvedené období se v Petrohradě zvýšily ceny v některých položkách takto:

Autor: 
CzechTrade
Kategorie: 

Italský trh s pivem: progresivní polarizace spotřebního chování

Vydáno: 4.2.2015

Dle výsledků průzkumu provedeného společností IRI (světový poskytovatel informací o trhu rychloobrátkového spotřebního zboží) na začátku tohoto roku, odvětví nápojů v Itálii v kanálu moderní distribuce (hyper + super + standardní maloobchod) v loňském roce zaznamenalo celkový pokles objemů, především z důvodu negativního trendu celkové domácí poptávky a z negativního vývoje klimatu. Jediné produkty zaznamenávající růst byly minerální vody (+1,3 %) a šumivá vína (+4,0 %), všechny ostatní kategorie nápojů vykázaly pokles prodejů a spotřeby.

Autor: 
CzechTrade
Kategorie: 

Rusko povoluje reklamu na alkohol

Vydáno: 4.2.2015

Rusko povoluje opět reklamu na alkohol, tj. pivo a víno, ale pouze vlastní ruské produkce. Reklama je možná ve všech médiích od 23.00 do 07.00 místního času, přitom přísný zákaz reklamy na zahraniční podobnou produkci dále trvá.

Autor: 
CzechTrade
Kategorie: 

EU a Maroko dokončily dohodu o ochraně geografických značení

Vydáno: 26.1.2015

Dohoda o vzájemné ochraně geografických značení mezi EU a Marokem, která byla projednávána od roku 2005, byla parafována 17. ledna 2015 v Berlíně. Tato dohoda se týká více než 3.200 evropských a 30 marockých geografických značení. Česká republika je v seznamu zastoupena především chmelem a pivem. V dohodě je seznam značení platných k 15. 1. 2013 a obsahuje mechanismy k pravidelným konzultacím a k postupnému doplňování seznamu.

Autor: 
CzechTrade

Chvála varšavského trhu

Vydáno: 22.1.2015

Určitě máte představu překypujícího trhu hojnosti: Itálie, francouzská Provence, Španělsko. Ovoce, které voní na dálku, láká šťavnatostí, bylo evidentně natrháno po úsvitu, nese v sobě neopakovatelnost místa.  Ale co takhle Varšava? A vůbec Polsko? Nevěříte?

Autor: 
Zpracovalo zahraniční zastoupení CzechTrade ve Varšavě.
Kategorie: 

Stránky