EU a Maroko dokončily dohodu o ochraně geografických značení

Dohoda začne platit po její ratifikaci v rámci EU (schválení Radou a Evropským parlamentem) a v rámci Maroka (schválení marockým parlamentem). Text dohody bude modifikovat dnes platnou Dohodu se zemědělskými produkty mezi EU a Marokem. Očekává se především, že přinese větší právní jistotu pro tradiční evropské a marocké exportéry zemědělských produktů a tím usnadní obchod s tímto zbožím.

Zpracovala vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Casablance.

Kontaktní údaje

Kancelář agentury CzechTrade v Casablance

Poštovní spojení

  • angle Bd. Zerktouni et Bd. de la Corniche Marina Center 1
    Casablanca 

    Maroko

Telefonní spojení

  • 00212 522226121 (Telefon)

E-mailové spojení

 

Vydáno: 23.1.2015

 

Autor: CzechTrade

Autor: 
CzechTrade