Pekařské a cukrářské výrobky

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

Představujeme společnost BEAS, a.s., která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro deset výrobků. Na naše otázky odpovídala Miroslava Valovičová, obchodní ředitelka společnosti BEAS, a.s.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora ČR

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

Představujeme společnost UNITED BAKERIES, a.s., která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR prozatím pro jeden výrobek. Na naše otázky odpovídal Jaroslav Pomp, mediální zástupce UNITED BAKERIES.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

Představujeme společnost POEX Velké Meziříčí, a.s., která je nově držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro celé portfolio výrobků. Na naše otázky odpovídal Lenka Doležalová, obchodní oddělení, POEX Velké Meziříčí, a.s.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

Představujeme společnost PENAM, a.s., která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro celé portfolio svých výrobků. Na naše otázky odpovídala Ing. Eva Čičmičová, marketingová manažerka společnosti PENAM, a.s.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Označování přídatných látek zejména u pekařských výrobků

Vydáno: 29.8.2013

Jak správně označit složky (zejm. přídatné látky), které byly do výrobku přidány např. ve formě pekařské směsi a které již ve finálním výrobku vůbec nejsou zastoupeny.

Autor: 
Bezpečnost Potravin

Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

24.7.2013

Představujeme společnost KOMPEK spol. s.r.o., která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro 10 výrobků. Na naše otázky odpovídala Renata Koloušková, obchodní ředitelka, Kompek spol. s.r.o.

Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky

Lněná vláknina – přídavek k pšeničné mouce

24.5.2013

Vláknina získaná po vylisování nebo extrakci oleje ze semen lnu a po usušení může být využita jako výživová přísada do mouky při výrobě pečiva. Výzkumný úkol řešený na VŠCHT Praha posuzoval vlastnosti mouky, těsta a produktů s přídavkem 5 – 20 % vlákniny.

Autor: 
Ing. Irena Suková (ÚZEI, Agronavigátor.cz)

Stránky