Legislativa

Změna nařízení vlády ČR o poskytování zvláštní podpory zemědělcům

11.3.2013

Nařízení 60/2013 Sb. mění nařízení 60/2012 Sb. ve znění nařízení 448/2012 Sb. Nařízení nabývá účinnosti 15. března 2013.

Autor: 
Ing. Irena Suková (ÚZEI, Agronavigator.cz)

Pokyny pro označování v případě schválených zdravotních tvrzení

20.2.2013

Rozhodnutí 2013/63/EU uvádí pokyny související s označováním, reklamou apod. u potravin, u nichž jsou aplikována schválená zdravotní tvrzení.

Autor: 
Ing. Irena Suková (ÚZEI, Agronavigator.cz)

Metodika provádění studií trvanlivosti pro Listeria monocytogenes

24.1.2013

NRL pro Listeria monocytogenes SVS ČR zpracovala metodiku provádění studií trvanlivosti pro Listeria monocytogenes u potravin určených k přímé spotřebě. Provádění těchto studií trvanlivosti je definováno v nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny, ve znění pozdějších předpisů.

Autor: 
Ing. Kamila Grulichová, MZe

Stránky