Legislativa

Označování přídatných látek zejména u pekařských výrobků

Vydáno: 29.8.2013

Jak správně označit složky (zejm. přídatné látky), které byly do výrobku přidány např. ve formě pekařské směsi a které již ve finálním výrobku vůbec nejsou zastoupeny.

Autor: 
Bezpečnost Potravin

Nové právní předpisy týkající se včelařských produktů a veterinárních léčiv

21.8.2013

K 1. září nabude účinnosti několik právních předpisů týkajících se zemědělské veřejnosti. Jako obvykle o nich přinášíme stručnou informaci zpracovanou odborníky Ministerstva zemědělství.

Autor: 
MZe
Kategorie: 

Stanovisko PK ČR ke stanovení povinné velikosti písma na potravinách

26.7.2013

Koncem příštího roku vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, které nově upravuje požadavky na označování potravin. V této souvislosti opakovaně Potravinářská komora ČR upozorňuje na komplikace, které sebou nové povinnosti vyplývající z evropského předpisu pro výrobce přinášejí, a to zejména v podobě nezohlednění některých technických možností obalů a dále značných investic výrobců potravin.

Autor: 
PK ČR

Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích

11.7.2013

Vyhláška 191/2013 Sb. mění vyhlášku 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, pokud jde o dodávky masa volně žijící zvěře.

Autor: 
Ing. Irena Suková (ÚZEI, Agronavigátor.cz)

Aktualizace nařízení o zesílené kontrole dovozu některých potravin

10.7.2013

Nařízením 618/2013/EU se aktualizuje nařízení 669/2009/ES týkající se zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu.

Autor: 
Ing. Irena Suková (ÚZEI, Agronavigátor.cz)

Drobné změny nařízení o přídatných látkách

9.7.2013

Nařízení 509/2013/EU a 510/2013/EU mění přílohy nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o určitá aditiva v některých alkoholických nápojích a určité látky k značení některých druhů ovoce.

Autor: 
Ing. Irena Suková (ÚZEI, Agronavigátor.cz)

Stránky