Všeobecné informace

Za první měsíc systém přijal přes čtyři milióny eReceptů

Již měsíc funguje systém elektronické preskripce plynule, zcela bez problémů a s výraznou výkonovou rezervou. Celkem bylo za leden roku 2018 předepsáno 4,4 miliónů receptů a vydáno 3,9 miliónů, tj. týdně je předepsáno přibližně milion receptů.

Žádost o Povolení výjimky v užití denaturačního prostředku

Vzor žádosti o Povolení výjimky v užití denaturačního prostředku dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 61/1997 Sb. o lihu, ve znění pozdějších předpisů. Žádost je možno podat i v jiném formátu; důležité je, aby obsahovala rozsah informací, které jsou uvedeny ve vzoru žádosti.

Nejčastější dotazy žadatelů v dotačním programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Nejčastější dotazy žadatelů v dotačním programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Stránky