Všeobecné informace

Reakce MZČR na mediální nejasnosti ohledně využívání takzvaných bonusů neboli slev

Z pohledu ministerstva zdravotnictví je podstatné, aby veškeré realizované slevy byly řádně zaúčtovaným příjmem poskytovatele. Pokud je tato podmínka splněna, nemáme důvod vnímat realizaci bonusů jako závadnou obchodní praktiku.

Stránky