Všeobecné informace

Hodnotící zpráva o podmínkách na spotřebitelských trzích pro rok 2017

Hodnotící zpráva o podmínkách na spotřebitelských trzích sleduje spotřebitelské prostředí v celé Evropě a zkoumá pokrok dosažený na jednotném digitálním trhu EU z pohledu spotřebitelů.

Autor: 
Odbor 41320

Stránky