Pozvánky

Pozvánka na informační akci PK ČR - Implikace novely zákona č. 110/1997 Sb. z pohledu transpozice EU předpisů v kontextu budoucího PRV

Vydáno: 26.8.2014

Potravinářská komora ČR pořádá v řjnu 2014 cyklus informačních akcí pro zemědělce, potravináře a pracovníky výzkumných a vzdělávacích institucí činných v zemědělské a potravinářské oblasti.

Autor: 
Potravinářská komora ČR
Kategorie: 

Stránky