Dožínky a vinobraní na Kačině

Místo konání: areál zámku Kačina na Kutnohorsku
Tématické zaměření akce: setkání partnerů CSV, dotační politika EU po roce 2014, příklady dobré praxe čerpání dotací z PRV 2007-2013
Cílová skupina: partneři CSV, veřejnost
Kategorie: Ostatní

V rámci akce "Dožínky a vinobraní na Kačině" připravila CSV Praha a Středočeský kraj odborný program. Partneři CSV se mohou zúčatnit jednání k dotační politice EU na programovací období 2014-2020, společné zemědělské politice a činnosti CSV po roce 2014. Pro veřejnost bude připravena výstava fotografií realizovaných projektů a akcí podpořených z PRV a CSV, dále přednášky na různá témata. Nebudou chybět ani komentované prohlídky subjektů podpořených z PRV v blízkosti zámku.

Více informací o akci najdete v přiložené pozvánce.

 

 

Vydáno: 1.9.2014

Autor: Ministerstvo zemědělství ČR

Autor: 
Ministerstvo zemědělství ČR