Hodnotící zpráva o podmínkách na spotřebitelských trzích pro rok 2017

Hodnotící zpráva o podmínkách na spotřebitelských trzích sleduje spotřebitelské prostředí v celé Evropě a zkoumá pokrok dosažený na jednotném digitálním trhu EU z pohledu spotřebitelů.

Autor: 
Odbor 41320

Dotace na rezidenční místa v roce 2017 vyřeší překlenovací program

„Jde o řešení, které znamená, že letos absolvující mladí lékaři nebudou nijak zdrženi ani finančně omezeni ve specializační přípravě pro své budoucí lékařské povolání,“ upřesnil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Zdroj: 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/dotace-na-rezidencni-mista-v roce-2017-vyresi-preklenovaci-program_14120_3692_1.html

Stránky