Státní zdravotní ústav - Centrum podpory veřejného zdraví Vás jako každý rok zve na akce pořádané v rámci Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby

Státní zdravotní ústav - Centrum podpory veřejného zdraví Vás jako každý rok zve na akce pořádané v rámci Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby

Hodnotící zpráva o podmínkách na spotřebitelských trzích pro rok 2017

Hodnotící zpráva o podmínkách na spotřebitelských trzích sleduje spotřebitelské prostředí v celé Evropě a zkoumá pokrok dosažený na jednotném digitálním trhu EU z pohledu spotřebitelů.

Autor: 
Odbor 41320

Stránky