Zemědělství, zemědělské podniky

Zemědělci EU zvětšují rozlohu ekologicky obhospodařovaných ploch ročně o 6 %

Vydáno: 15.1.2014

V letech 2002 až 2011 vzrostla rozloha ekologicky obhospodařovaných ploch v EU z 5,7 na 9,6 milionů hektarů.

Autor: 
Mgr. Dana Koubová

2,4 miliard eur na rozvoj zemědělství- a venkova

Vydáno: 14.1.2014

Potravinářský průmysl a zemědělci budou mít v roce 2014 k dispozici dotace v hodnotě až 2,4 miliard eur (66,4 miliard KČ), z toho 535 milionů eur z vládních (tedy 14,6 miliard KČ), zbytek z evropských zdrojů. Obor bude mít navíc příjem až 70 miliónů eur (1,9 miliard KČ) z refundace spotřebního daně z ropy – sdělil Zsold Feldman, zástupce státního tajemníka pro agrohospodářství.

Autor: 
kolektiv Zastoupení MPO v Budapešti.

Českým firmám se otevřou nové možnosti v Turecku

Vydáno: 10.1.2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s agenturou CzechTrade upozornilo na nové možnosti investic v Turecku během let 2014 až 2020.

Autor: 
kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO v Istanbulu

Zemědělci a lesníci poškození při živelních katastrofách dostanou v budoucnu finanční pomoc rychleji

Vydáno: 10.1.2014

Evropská komise schválila Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství a lesnictví vypracovaný Ministerstvem zemědělství. V případě často se vyskytujících živelních katastrof, zejména povodní či sucha, tak bude mít Ministerstvo k dispozici obecná pravidla pro poskytování státní podpory. Pomoc postiženým tak může zaslat neodkladně.

Autor: 
Dana Večeřová - ředitelka, Odbor komunikace MZe

Co změní občanský zákoník

Vydáno: 7.1.2014

Nový občanský zákoník vstoupil prvním lednem 2014 v platnost. Paragrafové znění se dotkne i agrárního sektoru a některé změny budou víc než citelné. Proto Agrární komora ČR pořádá sérii seminářů, kde odborníci na tuto tematiku vysvětlují zemědělcům, v čem spočívají změny a jak se jich dotknou.

Autor: 
Agrární komora ČR

Stránky