Zemědělství, zemědělské podniky

Podporu živočišné výrobě

Vydáno: 17.6.2014

Dokončení vyjednávání o podmínkách společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 je podle prezidenta Agrární komory ČR Ing. Miroslava Tomana zcela prioritním úkolem. Uvedl to na společném setkání Sněmovny všeobecné a Sněmovny společenstev Agrární komory ČR 11. června 2014 ve Žďáru nad Sázavou.

Autor: 
Agrární komora ČR

Českému zemědělství a potravinářství nově pomohou v exportu zemědělští diplomaté

Vydáno: 13.6.2014

Ministr zemědělství Marian Jurečka a ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek dnes podepsali memorandum o spolupráci, které může zlepšit pozici českého exportu zemědělských a potravinářských výrobků na trzích mimo EU. Napomoci tomu mají diplomaté-experti v oblasti zemědělství, potravinářství a navazujících technologií.

Autor: 
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe

Co možná nevíte o hospodářských zvířatech, zemědělských plodinách a produktech

Vydáno: 26.5.2014

Krajská agentura pro zemědělství a venkov Jihočeský kraj ve spolupráci s VOŠ a SZeŠ Tábor pořádá v rámci Celostátní sítě pro venkov setkání partnerů Sítě a všech osob se vztahem k zemědělství a venkovu s názvem „Co možná nevíte o hospodářských zvířatech, zemědělských plodinách a produktech“. Setkání se uskuteční v úterý 11. června 2014 od 8:00 hodin.

Autor: 
MZe ČR

Zemědělská produkce 2013

Vydáno: 23.5.2014

V roce 2013 činila zemědělská produkce v běžných cenách 128 068,2 mil. Kč, což představuje nárůst proti roku 2012 o 4,7 %. Rostlinná produkce proti minulému roku vzrostla o 4,7 % na 75 161,8 mil. Kč, a to především díky vyšší sklizni pšenice, řepky či ovoce a růstu cen některých technických plodin, veškerých pícnin a brambor. Růst výroby prasat, mléka a vajec a výkupních cen skotu, drůbeže a mléka zapříčinil navýšení živočišné produkce o 4,2 % na celkovou hodnotu 46 895,8 mil. Kč.

Autor: 
ČSÚ

Podpořme více živočišnou výrobu

Vydáno: 19.5.2014

Nová společná zemědělská politika nyní samozřejmě zaměstnává i ty, kterých se týká nejvíce - zemědělce a potravináře. Zeptali jsme se několika z nich na jejich pohled na opatření nové společné zemědělské politiky. Ačkoliv hospodaří v rozdílných přírodních podmínkách a mají i rozdílně velké podniky, jejich názory se vzácně shodují.

Autor: 
Ing. Dana Večeřová

Zájem o inovace v zemědělství roste

Vydáno: 15.4.2014

Během veletrhu Techagro se na výstavišti konala řada zajímavých doprovodných akcí. Jednou z nich byl seminář pod záštitou Ministerstva zemědělství a Agrární komory ČR, nazvaný Inovace v zemědělství. Jak se přítomní dozvěděli, Evropské inovační partnerství sehraje klíčovou roli pro udržitelné zemědělství a rozvoj venkova. Je to pevná součást reformy společné zemědělské politiky. Finanční rozpočet Evropa 2020 počítá v tomto období s prostředky na výzkum a inovace v oblasti bezpečnosti potravin, biohospodářství a udržitelného zemědělství ve výši 4,5 miliardy eur.

Autor: 
Agrární komora ČR

Ministr zemědělství Jurečka: V rámci Společné zemědělské politiky prosazujeme stejné cíle jako Německo

Vydáno: 14.4.2014

Společná zemědělská politika a dobrá spolupráce obou zemí při vyjednávání o její budoucí podobě byla témata, o kterých spolu dnes hovořili ministr zemědělství Marian Jurečka a německý ministr zemědělství Christian Schmidt. V rámci jednání ministři obou zemí debatovali také o ekologickém zemědělství a možnostech využívání bioplynu.

Autor: 
Ministerstvo zemědělství ČR

Květináři patří k zemědělství

Vydáno: 9.4.2014

Svaz květinářů a floristů České republiky je profesní, nezisková organizace sdružující profesionální pěstitele květin, floristy a obchodníky s květinami. „Naše organizace byla založena v roce 1991 a od vzniku samostatné České republiky v roce 1993 působí pod jejím současným názvem,“ říká předseda svazu Ing. Jiří Horák. Členskou základnu tvoří přibližně 150 členů.

Autor: 
Agrární komora ČR

Zemědělci mohou letos požádat o dotace ve výši 32 miliard korun

Vydáno: 8.4.2014

Zemědělci mohou ode dneška prostřednictvím Jednotné žádosti pro rok 2014 žádat o dotace například na zemědělskou půdu, dojnice nebo rajčata. Platební agentura Ministerstva zemědělství Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), která žádosti přijímá, jim rozdělí celkem 32 miliard korun.

Autor: 
MZe ČR

Stránky