Zemědělství, zemědělské podniky

Čeští zemědělci prasata netýrají

Vydáno: 21.3.2014

Státní veterinární správa velmi dobře ví, že jednou ze zásadních podmínek pro zdraví hospodářských zvířat je zajistit jim „pohodu“ neboli dobré podmínky. Je to také předmětem veterinárních kontrol v chovech.

Autor: 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Ministerstvo zemědělství rozdělí mezi zemědělce půlmiliardu navíc

Vydáno: 20.3.2014

Zemědělci, kteří modernizují například stáje nebo sklady, dostanou z Programu rozvoje venkova (PRV) dotace v celkové výši 1,1 miliardy korun.

Autor: 
MZe ČR

Aktuální situace v zelinářství

Vydáno: 12.3.2014

Zelinářství je tradiční součást českého zemědělství. Největší koncentrace zelinářů je v těch nejúrodnějších, po staletí pěstiteli ověřených, zelinářských oblastech. Osevní plocha zeleniny zaujímá 0,3 % orné půdy v ČR, to je cca 9 200 ha. Zelinářství se ovšem dlouhodobě potýká s velice nepříznivým trendem úbytku ploch a pěstitelů zeleniny.

Autor: 
Zelinářská unie

Nebezpečné sucho? Zemědělci teď mají úplně jiný strašák

Vydáno: 11.3.2014

Atypicky suchá zima a očekávané nízké procento jarních srážek tuzemské zemědělce zatím nechávají klidnými. Na plodiny, jako je ozimá pšenice nebo řepka, měl průběh zimy zatím naopak pozitivní vliv, a také brambory je podle zemědělců lepší sázet do sucha.

Autor: 
Kateřina Vokurková

Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2013

Vydáno: 10.3.2014

Produkce zemědělského odvětví (PZO) vyjádřená v běžných základních cenách představovala v předběžných výsledcích za rok 2013 výši 128 068,2 mil. Kč, z toho rostlinná produkce činila 75 161,8 Kč a živočišná produkce 46 895,8 mil. Kč.

Autor: 
Agrární komora ČR

Makedonie: Chovatelé prasat proti vakcinaci

Vydáno: 5.3.2014

Sdružení chovatelů prasat v rámci Hospodářské komory Makedonie (Stopanska komora na Makedonia www.mchamber.org.mk) požaduje od veterinární správy (Agencija za hrana i veterinarstvo  www.fva.gov.mk) ukončení povinného očkování proti prasečímu moru

Autor: 
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO v Bělehradě.

Stránky