Zdravý životní styl

Projekt studentské výzkumné činnosti pro rok 2014 v rámci Celostátní odborné konference – mýty a trendy ve výživě, konané 15. 10. 2014 v IKEM Praha

Vydáno: 12.5.2014

Fórum zdravé výživy, spoluorganizátor letošní Celostátní odborné konference – mýty a trendy ve výživě, která se koná 15. 10. 2014 v IKEM Praha, vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou práci na zadané téma. Autor/autoři vítězného projetu obdrží částku 5 000,- Kč a pozvání na prezentaci své práce v rámci odborného programu konference.

Autor: 
Fórum zdravé výživy

Dieta při antikoagulační léčbě

Vydáno: 28.4.2014

Dieta se používá při léčbě antikoagulancii (léky snižující krevní srážlivost – warfarin, heparin), u pacientů s trombózou (přítomností krevní sraženiny) nebo preventivně u pacientů, u kterých je vysoké riziko vzniku trombózy. Při této léčbě sehrává důležitou roli vitamin K.

Autor: 
Fórum zdravé výživy

Česko-německé fórum zdravého životního stylu

Vydáno: 25.4.2014

Tým detašovaného pracoviště oddělení podpory zdraví v Brně byl pozván na pracovní návštěvu Berlína, kde se koncem března konalo jednání „Česko-německého fóra napříč všemi oblastmi Tandemu“, které se věnovalo zdravému životnímu stylu a výchově ke zdraví.

Autor: 
Státní zdravotní ústav

Členové Fóra zdravé výživy přednášeli na univerzitě 3. věku

Vydáno: 24.2.2014

 Bc. Starnovská a MUDr. Piťha – přednášeli o výživě a životním stylu 11. února 2014 na univerzitě 3. věku v pražském Motole.

Autor: 
Fórum zdravé výživy

Stránky