Zdravý životní styl

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Vydáno: 7.2.2014

Národní strategie jako rámcový souhrn opatření bude dále rozpracována do jednotlivých implementačních dokumentů (akčních plánů či jiných strategických a koncepčních dokumentů) dle stanovených témat ochrany a podpory veřejného zdraví a prevence nemocí, zdravotního stavu obyvatelstva ČR a dalších témat veřejného zdravotnictví.

Autor: 
MUDr. M. Nejedlá

Stránky