Tiskoviny, brožury aj.

Funkční úkol: Metodika měření emisí amoniaku a oxidu uhličitého v chovech prasat ve vztahu k integrované prevenci a omezení znečištění

Odborná práce obsahuje návod a postup při měření koncentrací zátěžových a skleníkových plynů.

Stránky