Z domácí porážky hovězí maso prodávat nelze

 

Jak už vyplývá ze samotného pojmu domácí porážka, je určeno toto maso k využití v domácnosti chovatele. Chovatel je povinen předem požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o povolení provádět domácí porážky, které mu je uděleno na dobu 3 let a následně musí každou jednotlivou porážku oznámit téže krajské veterinární správě nejméně 7 dní předem. Samozřejmě pak musí počítat s případnou kontrolou.

V naprosté většině případů k problémům nedochází. Nyní však inspektoři Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj zjistili v prodejně v Semilech 200 kg hovězího masa, a prodejce nebyl s to doložit původ nabízeného masa. K hovězímu masu nebyly předloženy žádné doklady, maso nebylo označeno značkou zdravotní nezávadnosti ani žádnými průvodními dokumenty . Následným šetřením bylo zjištěno, že maso pocházelo z domácí porážky, kterou chovatel neměl povolenu, ani nenahlásil její uskutečnění.

 Protože se jednalo o maso neznámého původu, které neprošlo veterinární prohlídkou, čímž byl porušen § 20 odst. 1 veterinárního zákona, bylo maso pozastaveno a na základě § 53 odst. 1 písm. f) bodu 1 veterinárního zákona bylo nařízeno jeho znehodnocení a neškodné odstranění. Následně bylo zahájeno s prodejcem a chovatelem správní řízení za účelem uložení pokuty.

Státní veterinární správa na tomto zjištěném případě dokumentuje účinnost veterinárního dozoru a schopnost zjišťovat nedostatky, a připomíná, že maso z domácí porážky a výrobky z tohoto masa jsou určeny pouze pro využití v domácnosti chovatele, a jelikož neprošly veterinární prohlídkou, nelze je dále uvádět do oběhu.

 

 

Zdroj: SVS

Vydáno: 17.6.2013

Autor: 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS