Rozdílná dynamika produkce hovězího ve světě

 
V období mezi r. 1990 a 2010 Evropa výrazně klesla z vedoucí pozice v produkci hovězího masa. Růst nastal především v Číně, USA a Brazílii. Nejprudší růst je nyní v zemích Střední a Jižní Ameriky.

 

V porovnání s drůbežím a vepřovým masem rostl objem produkce hovězího masa v posledních 20 letech podstatně pomaleji. Důvody jsou různé. V Evropě, která měla v r. 1990 vedoucí postavení, došlo k masivnímu průlomu vlivem BSE-krize, ale i vlivem dramatických poklesů ve východoevropských zemích.

Celosvětová produkce hovězího se mezi roky 1990 a 2010 zvýšila z 53,1 mil. t na 63,3 mil. t, tj. o 17,4 %. Tyto hodnoty (absolutní i relativní) leží hluboko pod hodnotami produkce drůbežího a vepřového masa. Došlo k pozoruhodnému přesunu celkové produkce mezi kontinenty.

Zatímco Evropa ztratila, Asie mimořádně získala. V Asii se v těchto 20 letech produkce zvýšila o 8,3 mil. t, z čehož 5,1 mil. t připadá na Čínu. Čína získala v r. 2010 na asijském kontinentě dominantní postavení s podílem 46,7 %. Za ní následuje Indie. V Evropě produkce hovězího klesla o 9 mil. t (o 45 %).

Na americkém kontinentě došlo k růstu o 6 %. Vedoucí pozici zaujaly USA a Brazílie.

Afrika dosáhla v r. 2010 podílu 10,6 % v rámci světa, a to v důsledku zdvojnásobení produkce od r. 1990.

Podíl Oceánie na světové produkci od r. 1990 stagnoval, i když tam během 20 let došlo k růstu o 4 %.

Předpokládá se, že mezi rokem 2010 a 2020 se produkce hovězího na světě zvýší o 9,2 mil. t, tj. o 14,2 %. Na špičce budou země Střední a Jižní Ameriky.

Podrobnější údaje lze najít v původním článku.

Fleischwirtschaft, 2013, č. 1, s. 18-24

 

 

Zdroj: ÚZEI, Agronavigátor.cz

Vydáno: 25.4.2013

Autor: 
Ing. Irena Suková (ÚZEI, Agronavigátor.cz)