Citrusové esenciální oleje proti E. coli O157:H7

Američtí vědci prokázali, že přírodní složky citrusových esenciálních olejů mohou být použity ke kontrole Salmonella spp. a Escherichia coli (E. coli ) O157:H7 v průběhu skladování nebo dalšího zpracování hovězího masa.

E. coli O157:H7 a Salmonella spp. jsou bakteriální kmeny často spojované s hovězím masem. Každým rokem jsou ve Spojených státech příčinou mnoha případů alimentárních onemocnění. Během porážky zvířat a zpracování masa mohou tyto bakterie, jejichž přirozeným rezervoáram je kůže a střevní trakt skotu a dalších přežvýkavců, kontaminovat jatečný trup.

Cílem amerického výzkumu bylo zmapovat možnosti využití přírozeně se vyskytujících složek citrusových silic (CEOs) extrahovaných z pomerančové kůry k redukci nebo eliminaci těchto patogenů v průběhu chladírenského skladování masa nebo jeho dalšího zpracování.

Kusy hovězího hrudí (simulovaly maso nižší než nejvyšší kvality) byly inokulovány náhražkovým generickým koktejlem E. coli (prokazatelně s identickými růstovými parametry a parametry přežitelnosti jako u E. coli O157:H7 a Salmonella spp.).

Po následném osušení masa byly nástřikem aplikovány CEOs v koncentraci 3 nebo 6 % na povrch různých kusů masa. Použitá metoda kopírovala komerčně používanou praxi sprejování masa při tlaku 2,07 barů a rychlosti 3,79 l/min. Následně byly vzorky masa umístěny do vakuově balených pytlů a skladovány při 4 oC dokud nebyl proveden mikrobiální odběr vzorků.

Zdroj: ÚZEI