Veletrhy, výstavy, konference, semináře, akce, školení

Seminář "Mykotoxiny a zemědělská produkce"

27.3.2013

Ve středu 13. 3. 2013 se v prostorách BVV Brno uskutečnil seminář “Mykotoxiny a zemědělská produkce“, jehož pořadatelem byl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Seminář se setkal s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, zúčastnilo se jej přes 150 zájemců o tuto problematiku. Spektrum posluchačů bylo široké, od zástupců státních úřadů, přes univerzity a výzkumné organizace, až po reprezentanty krmivářské a potravinářské praxe.

Autor: 
Ivana Kršková (ÚKZÚZ)

Stránky