Ostatní

Na přístupu dětí ke stravování se nejvíce podepisuje rodina

Vydáno: 25.9.2015

O změnách ve školním stravování, jež vyvolala nová legislativa, a výzvách, které s sebou přináší práce vedoucí školní jídelny, jsme si povídali s Evou Květoňovou ze školní jídelny Zbiroh.

Autor: 
Svět potravin

Informace o omezeném provozu na chorvatsko-srbských hranicích

Vydáno: 24.9.2015

Státní veterinární správa oznamuje, že Chorvatsko v důsledku aktuální migrační vlny do Evropy dočasně částečně uzavřelo pro nákladní dopravu hraniční přechod se Srbskem Bajakovo. Informovala o tom Evropská komise. Již v předchozích dnech Chorvatsko ze stejných důvodů uzavřelo sedm hraničních přechodů pro transport zboží mezi Chorvatskem a Srbskem. V současnosti tak není pro dovoz veterinárního zboží ze Srbska do Chorvatska funkční ani jeden přechod.

Autor: 
SVS ČR
Kategorie: 

Inspekce zadržela zásilku chilli papriček s pesticidy

Vydáno: 23.9.2015

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem Praha Ruzyně nevpustila na trh zásilku nevyhovující potraviny „Chilli papričky“ (Red Chilly, balení 1023 g) o celkové hmotnosti 385 kg. Laboratorní analýza SZPI prokázala přítomnost nadlimitního množství pesticidů chlorfenapyr a profenofos, které mají nepříznivý vliv na zdraví spotřebitele.

Autor: 
SZPI
Kategorie: 

Informace o omezeném provozu na maďarských pohraničních veterinárních stanicích

Vydáno: 22.9.2015

Evropská komise v závěru uplynulého týdne informovala, že vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti se vstupem imigrantů do země panuje na maďarských hranicích se Srbskem zhoršená situace, která omezuje také provoz tamních pohraničních veterinárních stanic (PVS). Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG Santé) i maďarské orgány proto doporučují neplánovat transport a vývoz živých zvířat do třetích zemí přes maďarské výstupní body, zejména PVS Röszke.

Autor: 
Bezpečnost Potravin
Kategorie: 

V České republice byl po deseti letech potvrzen výskyt vztekliny u netopýra

Vydáno: 21.9.2015

Výsledek laboratorního vyšetření provedeného ve Státním veterinárním ústavu Praha dnes potvrdil výskyt vztekliny u netopýra večerního nalezeného v Riegrových sadech v Praze. Přestože se jedná o specifický typ viru, který je adaptovaný na letouny, představuje potenciální riziko i pro člověka. Přenos tohoto typu viru vztekliny na člověka je vzácný, ale přesto je třeba mít se na pozoru při nálezu uhynulého netopýra, nebo jedince s atypickým chováním.

Autor: 
SVS ČR
Kategorie: 

Jablečná slavnost v Hostětíně 20.9.2015

Vydáno: 18.9.2015

V rámci Měsíce biopotravin a ekologického zemědělství vás zveme na Jablečnou slavnost s biojarmarkem v Hostětíně. Bohatý program pro celou rodinu. 

Autor: 
Bezpečnost Potravin

Nutrivigilance: okurková sezóna bez mimořádných hlášení

Vydáno: 14.9.2015

V období letních prázdnin CZVP obdrželo dvě nová online hlášení veřejnosti týkající se výskytu nežádoucí reakce po konzumaci potraviny. Jednalo se o přímé spotřebitele dospělého věku, jednotlivé případy spolu nesouvisely. Hodnocení příčinné souvislosti (= určení míry pravděpodobnosti, s jakou daná potravina zapříčinila nežádoucí reakci) nenaznačilo riziko poškození zdraví pro širší populaci.

Autor: 
Státní zdravotní ústav
Kategorie: 

Hygienici letos v létě provedli 1 179 kontrol dětských rekreací

Vydáno: 10.9.2015

V letošním roce provedli hygienici četné kontroly dětských rekreací, při kterých zjistili nedostatky zejména ve stravování, zdravotnické dokumentaci či ubytování dětí. Za sledované období bylo krajským hygienickým stanicím nahlášeno 20 epidemických výskytů infekčních onemocnění převážně virového původu. Ve srovnání s předešlými roky došlo opět k nárůstu počtu zotavovacích akcí i počtu na nich rekreovaných dětí. 

Autor: 
Bezpečnost Potravin
Kategorie: 

Stránky