Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství podpoří projekt obnovy Krušných hor a zaměstnanost v regionu evropskými i vlastními dotacemi

Vydáno: 19.11.2013

Ministerstvo zemědělství (MZe) spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), Úřadem práce České republiky (ÚP ČR) a Lesy České republiky, s. p. (LČR) podepsaly Deklaraci o společném záměru při zajištění projektu přeměny náhradních porostů v Krušných horách. Ta slouží jako podklad pro zpracování další dokumentace signatářů.
 

Autor: 
Dana Večeřová, ředitelka Odboru komunikace MZe

Ministerstvo zemědělství upřesňuje informace o zadání veřejné zakázky na poradenské služby v lesnickém a mysliveckém výzkumu

Vydáno: 18.11.2013

Ministerstvo zemědělství považuje za důležité upřesnit informace, které se objevily v médiích v souvislosti s jeho záměrem zadat veřejnou zakázku „Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu využitelných pro praxi a zajištění dostupnosti nových poznatků lesnického a mysliveckého výzkumu a lesnicky využitelných informací pro vlastníky lesa a subjekty hospodařící v lesích v letech 2014 - 2016“.

Autor: 
Dana Večeřová, ředitelka Odboru komunikace MZe

Ministři podepsali memorandum o 300 milionech eur pro venkov

Vydáno: 13.11.2013

Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes podepsal s ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským a ministrem pro místní rozvoj Františkem Luklem společné Memorandum, které má v programovém období 2014 – 2020 zajistit venkovu adekvátní finanční prostředky. Dohoda vzešla z iniciativy Ministerstva zemědělství, které tak reagovalo na výrazné snížení rozpočtu Programu rozvoje venkova Evropskou unií a následný převod 300 milionů eur na národní úrovni do jiných programů.

Autor: 
Dana Večeřová, ředitelka Odboru komunikace MZe

Vlastníci lesů a myslivci dostanou 28 milionů korun na odstranění povodňových škod

Vydáno: 13.11.2013

Ministr zemědělství Miroslav Toman podepsal zásady pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených červnovými povodněmi v lesním hospodářství. Vlastníci lesů, fyzické nebo právnické osoby zabývající se pěstováním sadebního materiálu lesních dřevin a uživatelé honiteb, které zasáhly povodně, tak mohou začít o peníze žádat od 22. listopadu. Celková výše státní podpory pro lesní hospodářství a myslivost je 28 milionů korun.

Autor: 
Dana Večeřová, ředitelka Odboru komunikace MZe

Ministerstvo zemědělství ušetří na energiích 18 milionů korun

Vydáno: 13.11.2013

O 18 milionů korun méně než letos zaplatí Ministerstvo zemědělství a jím zřizované podniky a organizace v příštím roce za energie. Snížení meziročních nákladů o pětinu MZe dosáhlo díky nákupu energií pro celý resort na energetické burze.

Autor: 
Dana Večeřová, ředitelka Odboru komunikace MZe

Ministr Miroslav Toman podepsal sazby přímých plateb pro rok 2013

Vydáno: 12.11.2013

Ministr Miroslav Toman schválil sazby pro rok 2013 pro oddělenou platbu za cukr, za rajčata a zvláštní podporu podle článku 68. Zemědělci obdrží prostřednictvím těchto přímých plateb přibližně 1,97 mld. korun. Dotace bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.

Autor: 
Dana Večeřová, ředitelka Odboru komunikace MZe

Ministr zemědělství: Zemědělci letos dostanou dříve peníze v rámci programu Podpora pojištění

Vydáno: 7.11.2013

Pro Podporu pojištění určil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) pro letošní rok 200 milionů korun. V říjnu MZe zajistilo dotaci, která navýšila prostředky na tento program o dalších 100 milionů. Prostřednictvím programu Zemědělec bude letos poskytnuto žadatelům zhruba 490 milionů korun.

Autor: 
Ing. Dana Večeřová, ředitelka Odboru komunikace MZe

25 závad, 5 vrácených zásilek

Vydáno: 25.10.2013

Za tři týdny (26. 9. – 18. 10.), co trvala mimořádná kontrolní akce zaměřená na obchodování v rámci intraunijního trhu, kterou nařídil ministr zemědělství Miroslav Toman, a která byla zaměřena především na drůbeží maso, se opět ukázalo, jak je takovýto způsob konání státního veterinárního dozoru efektivní. Kontroly probíhaly po celé republice, a v pěti krajích navíc ve spolupráci s Celní správou.

Autor: 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Kalkulačka usnadní zemědělcům rozhodnutí, zda požádat o Přechodnou vnitrostátní podporu

Vydáno: 24.10.2013

Usnadnit žadatelům rozhodnutí, zda v tomto roce podají žádost o Přechodnou vnitrostátní podporu (PVP) má kalkulace předběžné výše této podpory na úrovni farmy. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vytvořilo nástroj pro kalkulaci orientační výše podpory. Podávání žádostí o poskytování PVP (dříve národní doplňkové platby TOP-UP) končí 1. listopadu tohoto roku.

Autor: 
Ing. Dana Večeřová

Stránky