Ministerstvo zemědělství

Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 4. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Kapitola 4. Druh a výše dotace Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“), stanovuje výši poskytované dotace na 45 tis. EUR.

Návrh vyhlášky o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 14. 2. 2018 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo pavel.novak3@mze.cz.

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 13. 2. 2018 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo helena.zverinova@mze.cz.

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 13. 2. 2018 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo helena.zverinova@mze.cz.

Přímý nákup mléka od producentů v ČR - prosinec 2017

Agregované údaje ze statistických zjišťování Odbyt (MZe) 6–12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, Mlék (MZe) 6–12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků.

Vodítka FDA (Food and Drug Administration) pro dovoz potravin do USA

Dozorový orgán federální vlády USA Food and Drug Administration (FDA) dne 24. ledna 2018 vydal očekávaná vodítka pro dovozce a producenty potravin za účelem zajištění vybraných požadavků vyplývajících z legislativy upravující bezpečnost potravin (FSMA – Food Safety Modernization Act), neboť určité části této legislativy vstoupily v nedávné době v platnost.

Celková podpora pro zemědělce hospodařící v méně příznivých oblastech bude letos dvojnásobná. Vyjednalo to Ministerstvo zemědělství

Do takzvaných méně příznivých, například horských, oblastí, ve kterých hospodaří zemědělci, půjde více peněz. Zatímco loni dosáhla podpora přibližně 2,4 miliardy korun, letos to bude více než 4 miliardy korun. Díky novému vymezení méně příznivých oblastí, které s Evropskou komisí dojednalo Ministerstvo zemědělství a další resortní organizace, se také rozšíří jejich celková výměra.

Stránky