Lesy ČR

Lesy ČR obnovily rašeliniště v Krušných horách

Vydáno: 12.9.2014

Práce zaměřené na ochranu a obnovu rašelinišť v Krušných horách v oblasti česko – německé státní hranice mezi saským Satzungem a českou Horou Svatého Šebestiána na Chomutovsku v Ústeckém kraji se podařilo úspěšně dokončit.

Autor: 
Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR
Kategorie: 

Lesy ČR: 147 nových traumatologických bodů zvyšuje ochranu návštěvníků části lesního komplexu Chřiby ve Zlínském kraji

Vydáno: 11.9.2014

Traumatologické body chrání návštěvníky lesů i na Boubíně v Jihočeském a Plzeňském kraji a Litvínovsku v Ústeckém kraji

Autor: 
Lesy ČR
Kategorie: 

Lesy ČR varují: CHROUST MAĎALOVÝ - NEJVÝZNAMNĚJŠÍ HROZBA OBNOVY LESA V OBLASTI BZENECKÉ A HODONÍNSKÉ DOUBRAVY

Vydáno: 24.7.2014

Nejvýznamnějším hmyzím škůdcem v oblasti vátých písků je chroust maďalový (Melolontha hippocastani Fabr.), který se stal v posledních letech na území obhospodařovaném Lesy ČR, Lesní správou Strážnice, největší překážkou úspěšné obnovy lesa. Celá oblast Hodonínské a Bzenecké Doubravy o výměře cca 6 500 hektarů poskytuje ideální podmínky pro gradaci tohoto historicky významného škůdce mladých porostů. Ponravy (larvy chrousta) vyvíjející se v půdě poškozují kořeny rostlin a způsobují mnohonásobně větší škody než dospělí brouci, kteří se rojí jednou za čtyři roky. Jejich žírem jsou poškozovány nejen čerstvé výsadby, ale i odrostlé sazenice.

Autor: 
AK - Apic.cz
Kategorie: 

Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu - VLS ČR, Lesy ČR - nově členem Lesnicko-drevařské komory

Vydáno: 9.7.2014

Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu (SPLVS), jehož členy jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p., (VLS) a Lesy České republiky, s.p., (LČR), bylo nově přijato mezi členy Lesnicko–dřevařské komory ČR (LDK), organizace vzniklé na konci roku 2013. Rozhodla o tom 2. valná hromada LDK. SPLVS si od členství v LDK slibuje možnost aktivního se spolupodílení na řešení aktuálních otázek v celém lesnicko–dřevařském sektoru a to společně se zástupci dalších sektorových subjektů – firem, škol či oborových asociací. SPLVS je současně s LDK členem Agrární komory ČR (AK).

Autor: 
Ak - Apic.cz
Kategorie: 

Lesy ČR vyhlásily tendr na zajištění lesnických činností

Vydáno: 9.7.2014

Státní podnik Lesy České republiky dnes vyhlásil pro část spravovaných lesů otevřené nadlimitní zadávací řízení na zajištění lesnických činností počínaje datem 1. ledna 2015, ve kterém lesnické firmy soutěží o celkem 27 částí (smluvních územních jednotek - SÚJ). V tomto daném případě jde o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva s dobou platnosti pěti let, konkrétně období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Na dalších třech SÚJ současně dnes Lesy ČR vyhlásily veřejné zakázky, na kterých jsou na dobu jednoho roku soutěženy odděleně pěstební a těžební činnosti.

Autor: 
Lesy ČR
Kategorie: 

Lesy ČR již 12 let podporují lesnický aplikovaný výzkum

Vydáno: 4.7.2014

 Lesy České republiky, s. p., na konci června vyhlásily  nová témata vhodná pro výzkumná řešení hrazená prostřednictvím Grantové služby Lesů ČR (GS LČR) založené již v roce 2002. Jejím účelem je zabezpečovat naplňování cílů veřejného zájmu v oblasti vědy a výzkumu, umožňovat transparentní podporu vědy a výzkumu ze strany podniku a usměrňovat lesnicky orientovaný aplikovaný výzkum požadavkům a potřebám praxe. Lesy ČR současně dále rozšiřují činnost GS LČR o možnost spolufinancování lesnicky zaměřeného výzkumu hrazeného primárně z jiných zdrojů, který bude řešit aktuální i širší resortní problematiku v odvětví lesního hospodářství. Lesy ČR finančně podporují výzkumné projekty a expertízy využitelné nejen samotným podnikem, ale též ostatními vlastníky lesů, případně orgány veřejné správy. Na řešení výzkumných úkolů byla doposud vynaložena částka 51 milionů korun (bez DPH).

Autor: 
Lesy ČR
Kategorie: 

Stránky