Biopotraviny

Rusko má velké ambice v produkci biopotravin

Podle prohlášení ruského premiéra Dmitrije Medvěděva by Rusko mohlo zaujmout 10 – 25 % světového trhu biopotravin. Podle něj má Rusko dostatečně velké území, které je ekologicky čisté, nezasažené činností člověka a v případě, že bude správně využito, může se objem produkce ruských biopotravin zvyšovat.

Ministr Jurečka v Lucemburku: Nová evropská pravidla pro ekologické zemědělství považuji za složitá, mohou ohrozit značku BIO

O situaci na komoditních trzích, bezpečnosti potravin dovážených z Brazílie či nových pravidlech pro ekologické zemědělství dnes v Lucemburku na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství jednal ministr zemědělství Marian Jurečka. Text návrhu nařízení o ekologické produkci však podle jeho názoru nenaplňuje původní cíl a očekávání.

Lidé se více zajímají o kvalitu jídla, spotřeba biopotravin roste

Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu činil v roce 2015 přibližně 3,73 mld. Kč, meziročně tak vzrostl o 17 %. Spotřeba biopotravin v České republice dosáhla hodnoty 2,25 mld. Kč a oproti předešlému roku vzrostla o 11,4 %, což je nejvyšší hodnota růstu od roku 2008. Podle Ústavu zemědělské ekonomiky a informací činí podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů v ČR 0,81 %, každý tak v průměru utratí za biopotraviny 213 Kč za rok.

Měsíc biopotravin je v souladu s přírodou a jejími principy

Vydáno: 3.9.2015

Září je tradičně měsícem biopotravin a ekologického zemědělství, letos už pojedenácté. Ministerstvo zemědělství chce jako organizátor této akce dát kampaní veřejnosti možnost poznat domácí biovýrobky a principy jejich výroby. Obhospodařování půdy a produkce potravin v ekologickém režimu v České republice rok od roku se rozšiřuje. Od konce minulého roku přibylo v této oblasti téměř 330 podnikatelů a 23 nových výrobců biopotravin. Ekologicky se hospodaří na výměře více než 500 000 hektarech zemědělské půdy.

Autor: 
Bezpečnost Potravin
Kategorie: 

PK ČR zve na další informační akci na téma Zvýšení produkce a rozvoj českého trhu s biopotravinami v novém programovacím období EU 2014 - 2020

Vydáno:  6.1.2015

Přestože téma rozvoje produkce a odbytu českých biopotravin není nové, dostává se do období, kdy je třeba řešit nové problémy sektoru. Pro období let 2014-2020 se připravuje podoba SZP EU a rovněž její implementace pro Českou republiku. Hlavním cílem nové strategie je vybrat prioritní oblasti českého zemědělství a potravinářství a zaměřit se na jejich podporu z národních a evropských zdrojů. Jednou z přednostně podporovaných oblastí je i produkce biopotravin.

Autor: 
Potravinářská komora ČR

Belgičané utratí za pamlsky ročně 2 miliardy EUR

Vydáno: 11.6.2014

Belgičané utratili v minulém roce rekordní sumu (2,1 miliard EUR) za sladké či slané pamlsky. Za sušenky nebo smažené brambůrky tak vydali téměř o 41 milionů EUR více než v roce 2012. Pamlsky tak představují téměř 10 % celkového obratu belgických supermarketů.

Autor: 
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO a CzechTrade v Bruselu
Kategorie: 

Stránky