Stanovisko Svazu minerálních vod ke způsobu propagace kohoutkové vody v restauracích ze strany společnosti Veolia Voda Česká republika a.s.

 

Stanovisko Svazu minerálních vod ke způsobu  propagace kohoutkové vody v restauracích ze strany společnosti Veolia Voda Česká republika a.s.

 

Svaz minerálních vody tímto vyjadřuje svůj nesouhlas s argumenty používanými  při medializaci projektu „Čerstvá kohoutková“ v restauracích, společnosti Veolia a.s a Pražské vodovody a kanalizace.

Svaz si klade otázku, zda jsou publikované informace pravdivé. Jaké výhody nabízí kohoutková voda v restauraci spotřebiteli, který dbá o své zdraví, kvalitu a odpovídající servis?

 

Jaký názor se Veolia snaží spotřebitelům vnutit:

 

Vždy víte co pijete: Právě naopak! V každém městě se pro pitnou vodu upravuje  jiný zdroj, většinou povrchový. Rozbory se neprovádějí přímo v každé restauraci, ale náhodným výběrem. U balených vod vždy víte co pijete, garantované složení je uvedeno na etiketě a jedině balená minerální, pramenitá nebo kojenecká voda je vždy kvalitní vodou podzemní bez jakýchkoliv chemických úprav a desinfekce.

 

Vždy splňuje limity: Právě naopak! Limity pro kohoutkovou vodu jsou méně přísné než pro vody balené a navíc může hygienik i z těchto limitů udělit výjimku. Zákazník tak v restauraci neví, co přesně pije. Například  v Plzni je situace taková, že dvacet let stará úpravna vody, která odebírá vodu z Úhlavy, není schopná upravit deště, které splachují hnojiva z polí do Úhlavy. Taková voda, u které se prokázal výskyt pesticidů, pak teče do plzeňských domácností a restaurací. 18 restaurací v Plzni je ale do projektu Čerstvá kohoutková zapojeno a nabízí tak svým hostům tuto vodu. 

Balená voda tedy musí splňovat přísnější limity než voda kohoutková, a to od zdroje až ke spotřebiteli. Jedná se o potravinu na rozdíl od vody z vodovodu, která je především určená k péči o tělo, k čištění předmětů, které přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem a k dalším účelům lidské spotřeby

 

Vždy čistá: Právě naopak! V povrchové vodě se vyskytují i látky, které vodárenskými technologiemi není možné odstranit. Jde např. o zbytky léčiv, které unikají  při stále se zvyšujícím používání perorální antikoncepce do kanalizace, zbytky kosmetických nebo čistících prostředků. Tyto složité chemické látky se stále přeměňují a jejich detekce je problematická. Mohou ale zásadně ovlivňovat zdraví člověka a znečišťovat životní prostředí.

 

Nejvíce kontrolovaná: Právě naopak! Kohoutková voda je kontrolována jen podle počtu zásobovaných obyvatel a denní produkce, zatímco u balených vod jsou z každé šarže balené vody  prováděny pravidelné kontrolní mikrobiologické, senzorické a základní chemické rozbory. Např. u vodovodu pro 7000 obyvatel s denní produkcí 2300 m3 se provede 1 zkrácený rozbor přibližně jednou za měsíc a balená voda při stočení stejného objemu je analyzována  rozborem každý den.

 

Stále senzorické vlastnosti: Právě naopak! Svaz zpochybňuje i tvrzení Pavla Maurera o tom, že k vínu je nejlepší právě kohoutková voda. Své pochybnosti opírá o tento kvalifikovaný názor expertního someliéra Marka Babisze z Národního vinařského centra:

„Měl jsem možnost ochutnat bezpočet vzorků kohoutkové vody a nemohu se zcela ztotožnit s názorem pana Mauera, který doporučuje pití vody z vodovodu společně s vínem. Obyčejná kohoutková voda může mít nestálé složení minerálních prvků a látek, které ovlivňují senzorické vlastnosti vody včetně kvality. Proto ji k vínu nemohu jednoznačně doporučit.

K vínu mohu naopak doporučit neperlivou balenou vodu, která je čerpána z podzemních hlubinných pramenů, se zaručenou kvalitou a stálými senzorickými vlastnostmi vody.

V neposlední řadě je pro mne důležitá i estetika podávání, hygienické podmínky a servírování vody. A zde u mne jednoznačně vyhrává balená voda před kohoutkovou ve džbánku.“

 

Voda z kohoutku zdarma: Právě naopak! Argumentace, že voda z vodovodu je poskytována zdarma také pokulhává. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu, kterou majitel restaurace musí platit (vodné, stočné, mytí sklenice), je jasné, že kompenzaci pak pravděpodobně hledá jinde.

Zdá se tedy, že hra Veolie se spotřebiteli není tak průzračně čistá, jak to na první pohled má vypadat. Kdyby sliby nebyly chyby, pak by kohoutková nestála každým rokem o dost víc. Za poslední desetiletí nejméně o 100 %.

 

 

Pro více informací kontaktujte:
Ing. Jana Ježková, předsedkyně Svazu minerálních vod,

email: jana.jezkova@svaz-mv.cz

 

 

TZ kohoutková voda v restauracích.pdf [250.42 KB]

 

 

Zdroj: PK ČR

Vydáno: 24.7.2013

Autor: 
PK ČR