Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR"

 

Představujeme společnost Jaroslav Radoš – řeznictví, uzenářství, která je držitelem značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR pro 10 výrobků. Na naše otázky odpovídal Jana Hrabáková – správce dokumentace, Jaroslav Radoš – řeznictví,uzenářství.

 

 

Můžete představit Vaši společnost?

Firma je zaměřena na zpracování masa, výrobu uzenin a na masné výrobky. Prodej je realizován ve vlastních prodejnách a výrobky jsou rovněž distribuovány do maloobchodních i velkoobchodních prodejen a dalších zpracovatelských potravinářských podniků.

Firma je typem malého podniku a byla založena v roce 1990. Činnost firmy byla zaměřena  na nákup a prodej výsekových mas a masných výrobků,  výrobu domácí sekané, uzeného masa a polotovarů.

V roce 2000 byla zahájena výroba v nově vybudované provozovně, vznikla nová pracovní místa, došlo k rozšíření sortimentu a zvedl se objem výroby. Budova byla postavena podle návrhu projekce masných závodů zcela v souladu  se současnými veterinárně–hygienickými požadavky uplatňovanými na provozy tohoto typu v členských zemích EU.

Po celou dobu existence firmy dbá majitel na investování do modernizace provozu, což zajišťuje možnost zvyšování kvality výrobků a služeb za současného splnění všech legislativních předpisů. Spokojenost zákazníků je cílem vedení firmy a všech zaměstnanců, kteří se podílí na realizaci obchodní strategie firmy a  plnění jakostních cílů.

Firma  je zaměřena na výrobu masných výrobků do nichž se zpracovává 65% nakoupené masné suroviny. Vyrábí se z vepřového, hovězího a drůbežího masa. Sortiment je založen na drobných masných výrobcích, specialitách a vařené výrobě, vše v domácí kvalitě, na základě tradice vybudované majitelem v předchozích letech na prodejnách a výrobně v  Lomu u Mostu.

Základem výrobního programu jsou tyto výrobky:

Hovězí a vepřová výseková masa

Drobné masné výrobky

Pečené masné výrobky

Měkké salámy

Paštiky

Polotovary

Speciality

Uzená masa

Šunky

Sádlo škvařené

                            

Majitel  věnuje velkou pozornost kvalitě a bezpečnosti svých výrobků, o čemž svědčí mimo jiné to, že pravidelné kontroly inspekčních orgánů nemají zásadních připomínek  a jejich drobná doporučení jsou neprodleně uváděna do výrobní praxe . Firma  má zavedený certifikovaný systém hodnocení kontroly jakosti výroby metodou kritických bodů HACCP a systému řízení kvality  podle ISO 22000.

Firma patří svými výsledky mezi stabilizované a prosperující podniky v severozápadním regionu. Svědčí o tom i její ochranná známka J&J Radoš – Krušnohorské uzeniny.

 

 

Proč jste se rozhodli právě pro značku Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR?

Očekáváme větší zájem od našich zákazníků, kteří upřednostňují české výrobky.

 

 

Co od značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR očekáváte?

Větší podporu prodeje.

 

 

Kolik a jaké Vaše výrobky značku Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR získaly?

Naše firma získala pro celkem 10 výrobků značku Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR.

 

         

Kde může zákazník tyto výrobky koupit?

Naše výrobky je možno zakoupit v našich podnikových prodejnách v Nejdku u Karlových Varů, Lomu, Oseku a Dubí. Dále je možno naše výrobky objednat na telefonních číslech +420 476 744 267, +420 476 744 423, +420 608 555 860

 

 

Seznam výrobků se značkou Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR

Alpský párek se sýrem (také značka KLASA)

Staročeský špekáček

Staročeská klobása

Osecká klobása se sýrem

Salám Hubert – staromyslivecký

Šunka LADA (také značka KLASA)

Lahůdková pečínka

Anglická slanina

Salám Gothaj

Kuřecí šunka Kubíček (také značka KLASA)

 

 

 

Vizitka společnosti - kontakt

Jaroslav Radoš – Řeznictví, uzenářství

Osecká 179, 435 11 Lom

tel.: +420 608 555 862

e-mail: rados.info@seznam.cz

web: www.krusnohorskeuzeniny.cz

 

 

Více informací o společnosti Jaroslav Radoš - řeznictví, uzenářství naleznete na www.krusnohorskeuzeniny.cz.

 

 

 

Vydáno: 9. 7. 2014

Autor: Iva Caklová

Galerie: 
Alpský párek se sýrem
Anglická slanina
Lahůdková pečeně
Osecká klobása se sýrem
Salám Gothaj
Salám Hubert
Staročeská klobása
Staročeský špekáček
Šunka Kubíček
Šunka Lada
Radoš logo
Autor: 
Iva Caklová, Potravinářská komora České republiky