Lesy ČR omladily památnou dubovou alej v Hrádku u Lázní Bohdaneč na Pardubicku

Stromy byly ošetřeny redukčními a bezpečnostními řezy, mnohde za použití horolezecké techniky.  Tato opatření by měla zajistit optimální podmínky pro další rozvoj a zachování aleje. Již v roce 2012 Lesy ČR v lokalitě ošetřily památný, 18 metrů vysoký dub letní u Lázní Bohdaneč, 
který v evidenci významných stromů Lesů ČR nese jméno „Dub v Hrádku“. Obvod jeho kmenu je úctyhodných 635 cm.

Levou část památné dubové aleje má ve své správě město Lázně Bohdaneč, Tato část prošla revitalizací o rok dříve, v roce 2013.
    

Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí Lesů ČR

Poznámky pro editory:
•    Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
•    Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na téměř celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

 
 
Vydáno: 18.11.2014
Autor: AK - Apic.cz
Autor: 
Lesy ČR
Kategorie: