Program rozvoje venkova

Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (verze 4)

Dne 6. 2. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Jiří Milek Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 6. kolo příjmu žádostí.

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na Projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy

Dne 3. 8. 2017 ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka schválil aktualizaci znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy.

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven - průběžné schvalování - 20.2.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven - průběžn

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - průběžné schvalování - 20.2.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - průběžné schvalování - 20.2.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin - průběžné schvalování - 20.2.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin - průběžné schvalování - 20.2.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, konečné schvalování - 20.2.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, konečné schvalování - 20.2.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách - průběžné schvalování - 20.2.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách - průběžné schvalování - 20.2.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - průběžné schvalování - 20.2.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - průběžné schvalování - 20.2.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců - průběžné schvalování - 20.2.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců - průběžné schvalování - 20.2.2017

Stránky