Zveme k účasti na veletrhu Belagro 2018 ve dnech 5. – 9. 6. 2018 v běloruském Minsku